Allmänna villkor

Villkor för köp av startplats vid Ramsviks Trail

 • Startplatsen köps av ArenaTime AB, kontakt till tävlingsledningen: ramsvikstrail@arenatime.se
 • Efter betalning har deltagaren rätt att delta i Ramsviks Trail.
  Betalning sker direkt vid anmälningsportalen som hanteras av ArenaTime.
 • Anmälan till Ramsviks Trail är bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte.
 • Vid händelse av sjukdom eller skada måste du ha tecknat försäkringen Startklar eller motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag innan anmälan, återbetalningen anmäls direkt till försäkringsbolaget, när du fått klart med återbetalningen kontaktar du ramsvikstrail@arenatime.se för avanmälan. 
 • Efter anmälan skickas en bekräftelse till den e-postadress du anger vid anmälan. Får du ingen e-postbekräftelse, kontakta oss.
 • Du har rätt att överlåta din startplats till annan deltagare mot en administrativ avgift på 100kr, kontakta ramsvikstrail@arenatime.se eller via ändringslänk i bekräftelsemejl.
 • Dina personuppgifter såsom namn, födelseår, ort och resultattid, såväl som fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, publiceras på internet och i dagstidningar både som nyhets- och annonsmaterial utan att du ställer krav om särskild ersättning.
  Genom anmälan godkänner du att Ramsviks Trail hanterar dina uppgifter digitalt. Endast namn, ålder, klubb och kön publiceras.
 • Du deltar på egen risk i Ramsviks Trail och att vi därför inte ansvarar för skada som du eventuellt åsamkas.
 • Vi kan komma att ställa in Ramsviks Trail:
  -för det fall vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa,
  -för det fall vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få/kunna genomföra Ramsviks Trail eller
  – på grund av händelser som är utanför vår kontroll såsom brand, översvämning, strejk, pandemi eller andra liknande omständigheter.
 • Om Ramsviks Trail ställs in på grund av någon av de omständigheter som listas ovan återbetalas inte erlagd anmälningsavgift till Ramsviks Trail och vi är inte skyldiga att utge skadestånd eller annan kompensation till dig.
 • Vi förbehåller oss rätten att förändra Ramsviks Trails sträckning eller starttid på grund av omständigheter som är nödvändiga för att loppet skall kunna genomföras på ett bra och säkert sätt.